Jdi na obsah Jdi na menu
 


Postup vedoucí k převodu jednotlivých bytových jednotek do vlastnictví člena družstva

Postup vedoucí k převodu jednotlivých bytových jednotek do vlastnictví člena družstva

V současné době je vlastníkem domu a pozemku, tedy i všech bytových jednotek, Bytové družstvo Jeremenkova 18/750, 20/751, 22/752, Praha 4 - Podolí, IČ:  62408941, se sídlem Jeremenkova 750/18, Podolí, 147 00 Praha 4. Členům bytového družstva aktuálně svědčí právo nájmu ke konkrétní jednotce.

Aby bytové jednotky mohly být převedeny do vlastnictví aktuálních nájemců – tj. členů bytového družstva, musí jednotky nejprve vzniknout. Jednotky vzniknou jejich vymezením v prohlášení vlastníka. Jednotlivé bytové jednotky budou následně zavkladovány do katastru nemovitostí. Vlastníkem jednotek bude stále bytové družstvo.

Součástí prohlášení vlastníka budou stanovy, kterými vznikne Společenství vlastníků Jeremenkova 750/18, 751/20, 752/22, Praha 4 – Podolí (dále jen jako „SVJ“).  SVJ a bytové družstvo budou existovat vedle sebe do doby převedení všech bytů do vlastnictví členů, resp. do doby likvidace družstva. Zpočátku bude jediným členem SVJ bytové družstvo a jakmile družstvo začne byty převádět do vlastnictví členů, budou se tito postupně stávat členy SVJ.

Jakmile bude prohlášení vlastníka zavkladováno do katastru nemovitostí a SVJ zapsáno do veřejného rejstříku, je možné, aby si členové bytového družstva začali podávat žádosti o převod bytu do vlastnictví člena družstva. Na základě žádosti pak bude uzavřena smlouva o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva, která je podkladem pro zápis vlastnického práva pro konkrétního člena družstva ke konkrétní jednotce do katastru nemovitostí.

Pro realizaci postupu je třeba:

  1. Schválit znění prohlášení vlastníka spolu se zněním stanov – plánováno dne 19.6.2018

!!! POZOR !!! Ti kdo mají vůli převést členská práva povinnosti na jinou osobu, je třeba, abyste tak učinili do dne konání mimořádné členské schůze, tj. alespoň do 15.6.2018 a následně zajistili účast této osoby, jako nového člena, na členské schůzi. Případně tak můžete učinit kdykoli po konání mimořádné členské schůze.

  1. Vyčkat na zápis jednotlivých jednotek do katastru
  2. Vyčkat na zápis SVJ do veřejného rejstříku

-----předpokladem je, že tyto kroky budou provedeny do konce října 2018 nebo dříve----

  1. Podat žádost o převod jednotky do vlastnictví člena družstva (toto již záleží na vůli jednotlivých členů družstva)
  2. Podepsat smlouvu o převodu jednotky do vlastnictví člena družstva
  3. Podat návrh do katastru na vklad vlastnického práva k jednotce (od podání návrhu na vklad práva katastr zapíše vlastnictví cca do 30 dní)

Mgr. Barbora Schmidtová,

advokátka